Schade Melden?


Schade Melden

Indien er een beroep gedaan moet worden op de verzekering, helpen wij u met het invullen van de benodigde documenten. Hierbij letten wij er op dat de voor de maatschappij belangrijke vragen worden beantwoord en, indien nodig, aanvullende informatie wordt verschaft. Wij zullen erop toezien dat u de uitkering ontvangt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. In bepaalde situaties kunnen wij aandringen op een voorschot van de uitkering. Heeft u schade, dan kunt u via Mijn Polismap de schade aan ons melden. Ook kunt u eenvoudig een schadeformulier downloaden en naar ons verzenden.