Overige schade?


Indien er schade is ontstaan aan uw woonhuis, inboedel of andere zaken kunt u gebruik maken van een schadeformulier. U kunt dit formulier ook gebruiken indien u aansprakelijk wordt gesteld door anderen. Vanwege de grote verscheidenheid in schades en dekkingen van polissen is het moeilijk om per schade te beschrijven hoe u kunt handelen.

 

Houd u in ieder geval de volgende punten in de gaten indien u schade heeft:

1: In geval van inbraak/diefstal, altijd aangifte doen bij de politie.
2: Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken.
3: Vult u altijd een schadeformulier in.
4: Bewaar aankoopbewijzen en nota’s.